A fúrt vagy ásott kútnak az alábbi feltételeket kell tudnia teljesíteni ahhoz, hogy a település jegyzője hozzájáruljon a fennmaradási engedély kiadásához:

–  magánszemély a kérelmező

–  500 m3/év vízigénybevétel alatti

–  a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

–  a kút épülettel rendelkező ingatlanon van

–  a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál

– a kút helye nem érinthet vízbázis-védelmi védőterületet és

– a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet.

Ha a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása, ami jelentősen több feladattal jár. Ezekben az esetekben is szívesen segítünk, de ezek mind egyedi egyeztetés és elbírálás alá esnek.